De fem frihetene for dyrevelferd

Kvaliteten på ullen er avhengig av hvordan dyrene har det, derfor ligger alltid ”De Fem Frihetene for Dyrevelferd” i bunn hos gårdene vi samarbeider med:

1. Frihet fra sult eller tørst ved tilgang til friskt vann og en helsevennlig diett

2. Frihet fra ubehag ved gode levemiljø, inkludert ly og behagelige hvileområder

3. Frihet fra smerte, skade eller sykdom ved god forebyggende, samt rask diagnose og behandling

4. Frihet til å gi uttrykk for normal atferd ved å sørge for tilstrekkelig areal, gode anlegg og flokktilhørighet

5. Frihet fra frykt og nød ved sikre leveforhold og behandling som eliminerer traumatiske opplevelser 

All ull fra Devold er garantert mulesing-fri
Denne metoden er forbudt ved lov i New Zealand, der vi henter brorparten av vår merinoull. Mulesing praktiseres ikke i Argentina, der vi henter økologisk merinoull. I Australia samarbeider vi med et fåtall farmer, der ingen av dem praktiserer mulesing. Vi handler ingen ull uten at det foreligger et sertifikat om at sauene ikke er blitt utsatt for mulesing. 

{{::error()}} x